D.Serve

Doğuş Verimlilik ve Merkezi Satın Alma Hizmetleri

Hızlı, güvenilir, sürdürülebilir satın alma çözümleri.

Hakkımızda

Doğuş Verimlilik ve Merkezi Satın Alma Hizmetleri A.Ş. - D.Serve, merkezine verimliliği alarak yenilikçi satın alma çözümleri sunmak üzere 2020 yılında Doğuş Grubu çatısı altında faaliyetlerine başlamıştır.

D.Serve, dijitalleşen dünyada, satın alma ve tedarik zinciri yönetiminin stratejik ve kritik öneminin farkında olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip eder. Doğuş Grubu şirketleri, tedarikçileri ve tüm iş ortakları için maliyet avantajı yaratacak projeler geliştirir, operasyon süreçlerinin optimizasyonunu sağlamak için çalışmalar yapar. Profesyonel bir satın alma süreci ile günü değil geleceği yönetmeyi hedeflemektedir.

“Birlikte Daha Güçlüyüz” mottosuyla çıktığı bu yolda, sürdürülebilir bir gelecek için doğru kaynak bulma metotları ve kategorilerinde uzman satın alma kadrosuyla iç ve dış müşterileri için değer yaratmak amacı ile hizmet vermektedir.

about-us

Misyon

Satın alma operasyonlarını gerçekleştirirken, veriye dayalı yönetim anlayışı ve harcama analizleriyle satın almalar arasındaki ilişkisel bağı yönetmek ve verimlilik fırsatlarını kollamak. Tüm paydaşlarla adil ve şeffaf bir şekilde güven çerçevesinde ilişki kurmak ve verilen hizmetin kalitesini sürekli iyileştirmek.

Vizyon

Paydaşlarının faydalarını gözetmek ve uzun yıllar devam edecek iş ortaklıkları kurmak. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sunduğu hizmetlere uyarlamak. Nitelikli işgücü yetiştirmek ve doğaya, çevreye, geleceğe katkı sağlayan sürdürülebilir satın alma çözümleri sunmak. Verimlilik çalışmalarıyla sektörde örnek olacak uygulamalar geliştirmek.

0 +
UNSPSC Kodlama Sistemli Kategori
0 +
Ana Kategori Yönetimi
0 +
Doğuş Grubu Çalışanına Hizmet
0 +
Tedarikçi Yönetimi

FAALİYETLER

Kategori Yönetimi

Veriye dayalı yönetim ve stratejik düşünce anlayışıyla her bir kategoride özel olarak uzmanlaşmış D.Serve ekibi, taleplerin toplanmasından teslimatın gerçekleşmesine, tedarik zincirinin tüm aşamalarını yönetir.

Talep ve İhale Yönetimi

Satın alma ihtiyacının ortaya çıkmasıyla birlikte, kategori yöneticileri ile iş sahiplerinin beklentileri net bir şekilde anlaşılır. Bölgesel ve küresel bir bakışla, gelişen teknolojik kaynak bulma metotları kullanılarak, uygun tedarikçiler ile iletişime geçilir. Prosedürlere ve ihtiyaca uygun satın alma yöntemi seçilir, süreç satın alma ekibince optimum sürede tamamlanır.

Sipariş Yönetimi

Talep edilen ürünlerin yaşam döngüsünün yönetildiği bu süreçte, müşteriler, uçtan uca takip ve belirlenmiş onay mekanizmalarının otomatik kurguları sayesinde, siparişler hakkında gerçek zamanlı iç görülere sahip olabilir. Sipariş girişi, envanter yönetimi ve satış sonrası hizmetler dahil olmak üzere tüm süreçler hassasiyetle takip edilir.

Sözleşme Yönetimi

Temel anlayış, iş birliğinin tüm taraflarca en az riskle sağlanması için şirketlerin prosedürlerine ve politikalarına uygun sözleşmelerin yapılmasına destek olmaktır. Alanında uzman hukuk ekipleri her satın alma kategorisi için detaylıca hazırlanmış sözleşme taslaklarını oluştururken, satın alma ekipleri sözleşme süreçlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için özel olarak hassasiyet gösterir.

Kanal Yönetimi

D.Serve, etkileşimde olduğu tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını profesyonel olarak yönetir ve verimli satın alma hizmetleri sunar.

Tedarikçi Yönetimi

D.Serve, en düşük fiyatı sunan tedarikçinin her zaman en uygun aday olmadığını bilir. Tedarikçilerini, karşılıklı kazanma esasına dayalı uzun yıllar çalışılacak iş ortakları olarak görür. Potansiyel iş ortaklarını kategori bazlı eleme süreçlerinden geçirir, düzenli olarak ortak hedef performans ölçütleri çerçevesinde takip eder. Kendi süreçlerini iyileştirip maliyetleri düşürmeye çalışırken, tedarikçilerinin de kendisi ile gelişmesini ve yeni projeler sunmasını bekler. Bunun için Doğuş Grubu’nun teknolojik gücünü ve mevcut deneyimlerini kullanmaya her zaman hazır ve heveslidir.

Süreç Optimizasyonu

D.Serve, ihtiyaçları analiz eden, objektif ve uzun vadeli sürdürülebilir bir satın alma başarısı için düzenli olarak çalışır. Tüm paydaşların ihtiyaçlarını göz önüne alarak yapılan düzenli memnuniyet anketleri sayesinde, sürekli iyileştirme alanlarını tespit eder. Hızlı aksiyonlarla süreçlerin optimizasyonunu sağlar.

Verimlilik Yönetimi

Doğuş Verimlilik ve Merkezi Satın Alma Hizmetleri A.Ş. adından da anlaşılacağı gibi satın alma hizmetleri sunmaktan önce bir verimlilik merkezi gibi çalışır. Merkezine verimlilik kavramını koyarak çok yönlü kazanç sağlayabilmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sürekli yeni proje fırsatları arar, teknolojiyi en üst seviyede kullanabileceği, uzun vadede gelişimi ve sürekli iyileştirmeyi teşvik edici verimlilik projelerini hayata geçirir.

Sürdürülebilirlik

D.Serve, tüm Doğuş Grubu şirketlerinde olduğu gibi, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmanın önemini bilir ve bu düşünceyi yaymak üzere hareket eder. İnsan hayatının en önemli unsurlarından biri olan doğal kaynakların devamlılığı için etkili ve kalıcı yeşil projeler yapar. Sürdürülebilir satın almanın sürekli bir gelişim süreci olduğunun bilinciyle sektörüne öncülük ederek farkındalık yaratmak için çalışır. Bu doğrultuda tüm paydaşlarından aynı hassasiyeti göstermelerini bekler.

Merkezileştirme

Farklı sektörlerde hizmet veren Doğuş Grubu şirketlerinin ve iş ortaklarının benzer ihtiyaçlarını ortak potada birleştirerek ölçek ekonomisinden faydalanmayı dolayısıyla bütün taraflara yeni tasarruf fırsatları yaratmayı hedefler. Bu sayede satın alma hizmetlerinin iyileştirilmesini ve çapraz satış fırsatlarının yaratılmasını sağlar. Kategori yöneticilerinin uzmanlığını arttırarak ekiplerin harcadığı toplam zamanı optimize eder.

ETİK İLKELERİ

D.Serve, kurumsal sosyal sorumluluk prensipleri doğrultusunda tüm paydaşlarının; iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları, çocuk işçi ve zorla çalıştırma, ekolojik çevreye saygı konularına hassasiyet göstermesini beklemektedir.

Bu kapsamda; sıfır kaza hedefiyle çalışanlarının güvenliği için önlemler alınması, hiçbir koşulda cinsiyet, yaş, din, dil, ırk, etnik köken vb. ayrımı yapmadan tüm paydaşlarına ve çalışanlarına eşit davranılması, insan haklarına, yasa ve yönetmeliklere aykırı istihdam koşulları yaratmadan iş süreçlerinin hiçbir aşamasında çocuk işçi çalıştırılmaması, ekolojik çevreye olan etkisini en aza indirecek tüm önlemlerin alınarak, bu konudaki yasa ve yönetmeliklere koşulsuz uyulması, doğal kaynakların (su, enerji) verimli kullanılması, atık yönetimine azami önem verilmesi gerekmektedir.

İŞ ORTAKLARI